Web Dizayn

Natiq Əsədov

Azərbaycan

“Zəka” kompüter mərkəzi

10 May 2013, yazıb Natiq Əsədov, Bölmə Bloq

zaka.biz DSC00274 DSC00263 DSC00264

Zəka kompüter mərkəzinin yarandığı güundən indiyə kimi istifadəçilərinə kompüter biliklərinin təlimində və cəmiyyətimizin elektron informasiya vasitəsi ilə mariflənməsində öz töhfəsini vermişdir. Bu gün bizim fəaliyyətimiz kompüter tədrisindən başlayaraq, yeni informasiya texnalogiyalarının mənimsənilməsi və öyrədilməsi, internet layihələrinin hazırlanması və idarə olunmasını, ticarətin avtomatlaşdırılması kimi bir çox sahələri əhatə edir.

Şərhlər bağlıdır