Web Dizayn

Natiq Əsədov

Azərbaycan

Saytda SEO-nun rolu

25 May 2014, yazıb Natiq Əsədov, Bölmə Bloq, Seo

Saytda SEO-nun rolu, SEO nədir?

Mövzumuz saytda SEO-nun rolu və ondan necə faydalanaq. SEO-Search Engine Optimization-axtarış sistemləri üçün optimizasiya texnologiyası. Tərcümədən göründüyü kimi, saytların axtarış sistemlərində tez tapılmaq üçün SEO-dan istifadə olunur. İnternet hörümçək toruna bənzədilməsi heç də əbəs yerə deyil. İnternet şəbəkəsində hər bir saytın özünün hörümçək toru olmalıdır. Zahirən SEO-nun hörümçək toru ilə bağlılığı ondadır ki, sayt informasiya məkanında daha geniş ərazini əhatə etsin. Bu, ümumiyyətlə nədir və nə üçün istifadə olunur?

SEO nəyə lazımdır?

İnternet saytlarının çoxluğu və bu resurslarda olan informasiyanın daha çox olması əksər istifadəçiləri axtarış saytlarından yararlanmağa sövq edir. Bir müddət fəaliyyət göstərən saytların rəhbərlərində zərurət yaranır ki, saytı google, bing, yahoo, yandex kimi axtarış sistemlərində ön sıralarda yerlər tutsun. Bu bütün hallarda mümkün olmur. Çünki, həmin mövzulu açar sözlər əgər başqa saytlarda da istifadə olunursa, bu zaman google və digər axtarış sistemləri daha köhnə, daha tanınmış saytları önə salır  və sizin yeni saytınız onlardan bir qədər sonra ən yaxşı hada ilk on səhifədə ortaya çıxır. SEO-nun məqsədi ondan ibarətdir ki, sizin saytınızı mümkün qədər google, bing, yahoo, yandex və digər axtarış sistemlərində ilk səhifələrdə  göstərsin. Yəni, maksimum dərəcədə istənilən saytı önə çəkmək texnologiyasıdır.

SEO haqqında tam izahat

SEO texnologiyasının saytlarda tətbiqi iki hissəyə ayrılır: daxili və xarici.

Daxili SEO

Daxili SEO birbaşa saytın koduna və məzmununa müdaxilə edir.  Beləliklə, biz məzmunu açar sözlərə və ya söz birləşmələrinə görə qururuq və axtarış sisteminə bildirməyə çalışırıq ki, bu sözlər bizim üçün əhəmiyyətlidir. Bunlar məzmunda aparıcı rol oynayır. Bu sözlərə görə axtarış aparıldıqda google robotları bizi öndə görəcək. Bu əməliyyata saytın kodunda dəyişiklik etməklə də nail olmaq olar. Məsələn, mövzunun başlığı, məzmunun başlıqları, şəklin alt yazıları kod dəyişikliyi ilə dəyişdirilə bilər.

Xarici SEO

Xarici SEO-ya saytın faydalılıq əmasalı kimi baxmaq olar. Bunu google başqa saytlardan sizin saytınıza edilən keçidlərlə müəyyənləşdirir. Sizin saytınız nə dərəcədə başqa saytlar üçün əhəmiyyət kəsb edir? Sizin saytınıza nə qədər çox sayt keçid etsə, saytınız bir o qədər əhəmiyyətli hesab olunur. Google-un bu texnologiyası Google Pagerank adlanır. Buna bənzəyən texnologiyalar başqa axtarış sistemlərində də, mövcuddur.

Beləliklə, həm daxili, həm də xarici SEO saytınızın axtarış sistemlərində öndə görsənməsinə səbəb olan amillərdir.

 

 

Şərhlər bağlıdır